Konpetisyon Naje Brevard Konte

—  Shores Liy, 600 N Courtenay Pkwy, Merritt Island