Zòn 9 Basketball Konpetisyon

—  Nova Southeastern Inivèsite, 3301 kolèj Ave., Davie