Zòn 6 Konpetisyon Equestrian - Kòt

—  De pwen Farm, Ft. Pierce