Zòn 3 ak Zòn 4 Powerlifting Konpetisyon

—  Entwisyon, 929 Bay St, Jacksonville