Zòn 7 kanpe Pedal Konpetisyon

—  Sugden Rejyonal Park, 4284 Avalon Dr, Naples