Zòn 6 kanpe Pedal Konpetisyon

—  Kiwanis Park, 951 Kiwanis Island Park Rd., Merritt Island