Zòn 3 ak Zòn 4 konpetisyon gòlf

—  Kache Hills gòlf klib, 3901 Monument Rd, Jacksonville