Zòn 3 ak 4 Otòn klasik

—  Embry-Riddle Aewonotik Inivèsite, 1 Aerospace Blvd, Daytona Beach