Summit lidèchip jèn


Nou pral yon lòt fwa ankò kapab bay Summit Leadership Jèn 2021 nòmalman pou tout moun jwi. Evènman twa jou ane sa a ki rele “Fortifying Tomorrows Lidè”, bay chak nou yon opòtinite pou aprann kijan pou fè fas ak estrès, ki jan yo jere sitiyasyon estrès, ak ki jan pouvwa a nan terapi nan mizik, yoga, ak meditasyon ka itilize ede ak emosyonèl, mantal, konpòtman, ak estrès fizik.

Nan somè ane pase a, nou make chanje jwèt nan mond lan nan espò, biznis, ak edikasyon. Ane sa a, nou ap konsantre sou bay chak nan nou ak zouti yo pi byen konprann ak fè fas ak estrès jan nou prepare pou retounen nan jaden yo ap jwe ak sal klas plen tan. Nou pral kolaborasyon aprann epi idantifye ensètitid sa yo nou tout fè fas a, konprann ki jan li afekte lavi chak jou nou, rekonèt poukisa chanjman ak enkoni an yo estrès, ak ki jan nou ka fè fas ak jwenn èd. Chak nan nou yo pral kapab itilize chante reekri teknik, baz egzèsis, ak respire diminye nivo estrès ak chanje repons kò nou an nan estrès.

Nou espere enfòmasyon ak resous nou yo kapab bay sou sesyon an twa jou se itil jan nou fè efò bay zouti ki nesesè yo ak resous nan “fòtifye Tomorrows Lidè”.


Join nou atravè Zoom

Sesyon 1- Pou ou kab vin konfòtab ak ensèten?
Lendi 26 avril 2021 nan 9:50 a.m.

Sesyon 2- Pouvwa a nan Klas Mizik
Madi, 27 avril 2021 nan 9:50 a.m.

Sesyon- Yoga & Meditasyon
Mèkredi, 28 avril 2021 nan 9:50 a.m.